Termeni și Condiții

CONDIŢII GENERALE PENTRU UTILIZARE A SITE-ULUI

DAAC Hermes şi-a deschis site-ul www.daac-hermes.md pentru a-şi informa personal toţi clienţii. Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiţionată de respectarea condiţiilor generale de acces şi de utilizare detaliate mai jos („Condiţii generale”), precum şi de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci când accesaţi site-ul, când îl parcurgeţi şi utilizaţi, dumneavoastră acceptaţi implicit şi necondiţionat Condiţiile Generale, care prevalează asupra oricărei alte înţelegeri pe care aţi putea să o aveţi cu DAAC Hermes, cu toţi membrii reţelei sale comerciale sau numai cu unii dintre aceştia.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Drepturi de autor şi/sau Drepturi asupra Desenelor şi Modelelor Industriale

DAAC Hermes este deţinătorul site-ului de faţă. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secvenţele animate sonore sau nu, precum şi toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea DAAC Hermes sau a unor terţi care au autorizat DAAC Hermes să le utilizeze.

Este strict interzisă utilizarea neautorizată a oricărei mărci înregistrate menţionate în această pagină de Internet.

Modelele vehiculelor prezentate în acest site sunt protejate în conformitate cu dispoziţiile legale referitoare la dreptul de autor şi/sau drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la protecţia desenelor şi modelelor industriale.

Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale site-ului sus menţionat şi/sau ale lucrărilor şi/sau modelelor de autovehicule care sunt reproduse pe site sunt autorizate cu condiţia ca acestea să fie destinate unei folosinţe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare şi/sau comerciale şi/sau de informare, astfel încât să se conformeze dispoziţiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuală.

Cu excepţia dispoziţiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parţială sau integrală a site-ului , indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor lucrări şi modele de autovehicule care îl compun, fără a se fi obţinut în prealabil autorizaţia de la DAAC Hermes, este strict interzisă şi constituie INFRACŢIUNE ce se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

Drepturi de marcă

Numele DAAC Hermes, logo-ul (blazon) DAAC Hermes, etc., sunt mărci înregistrate de către DAAC Hermes S.A.

Alte mărci sunt de asemenea menţionate pe site; ele sunt teoretic identificate printr-o majusculă. Acestea sunt folosite de DAAC Hermes, fie cu autorizaţia titularului, fie ca simplă indicare a unor produse sau servicii propuse de DAAC Hermes.

Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor mărci fără a fi obţinut în prealabil autorizaţie de la DAAC Hermes sau de la titularii respectivi constituie INFRACŢIUNE ce se pedepseşte conform legilor în vigoare.

INFORMAŢII DESPRE PRODUSE ŞI SERVICII

Aceste pagini constituie o prezentare generală a gamei de produse şi servicii DAAC Hermes distribuite în Republica Moldova. Imaginile produselor de pe site sunt cu titlu de prezentare şi nu atrag responsabilitatea DAAC Hermes.

DAAC Hermes  îşi rezervă dreptul de a modifica/actualiza informaţiile ce figurează în prezentul site, pe internet, mai ales pe cele referitoare la caracteristicile tehnice, la echipamentele modelelor prezentate şi la preţuri, în orice moment, fără preaviz, ţinând cont de trăsătura interactivă a site-ului, fără ca modificările să presupună responsabilitatea DAAC Hermes, a membrilor reţelei sale sau a angajaţilor săi.

Reţeaua DAAC Hermes este la dispoziţia dumneavoastră pentru orice informaţie, în special referitoare la tarife, la disponibilitatea modelelor prezentate, precum şi la cele mai recente evoluţii ale acestora.

VEHICULE 

Caracteristicile noilor autovehicule prezentate pe site-ul DAAC Hermes sunt cele existente la momentul redactării sau actualizării diferitelor pagini ale site-ului.
Datele privind economia au fost calculate în baza unui şir de teste, utilizate la clasificarea oficială a emanării gazelor de eşapament. Ele nu pot fi comparate cu indicatorii anteriori, utilizaţi în cazul circulaţiei cu viteză constantă sau în condiţii urbane. Aceste date reflectă cu mai multă exactitate consumul de facto în timpul circulaţiei pe traseu. În condiţii normale de exploatare, datele privind consumul real de combustibil al unui automobil concret pot fi diferite de datele obţinute în timpul testărilor şi depind de tehnica şofatului, condiţiile rutiere, factorii ecologici şi starea automobilului.  Orice întrebări de acest gen le puteţi adresa dealerului Dvs.

Preţurile prezentate sunt informative si sunt din cursul valutar / tariful DAAC Hermes în vigoare la momentul redactării/actualizării respectivelor pagini ale site-ului.

Informația nu prezintă o ofertă comercială sub nici o formă. Pentru a preciza prețul sau disponibilitatea în stoc a automobilului rog să contactați reprezentantul mărcii în R. Moldova.

SERVICII

Serviciile prezentate pe acest site sunt propuse pentru membrii activi ai reţelei agreate DAAC Hermes în Republica Molodova. Preţurile indicate sunt preţuri recomandate de DAAC Hermes.

INREGISTRARE PERSOANE JURIDICE

Înregistrare persoanelor juridice este finalizată doar dupa transmiterea rechizitelor bancare managerul pe vânzări.

REŢEAUA COMERCIALĂ

Reţeaua comercială DAAC Hermes în Republica Molodva este la dispoziţia dumneavoastră pentru a vă comunica informaţiile suplimentare pe care aţi putea dori să le cunoaşteţi cu privire la fiecare dintre produsele şi serviciile prezentate pe site.

Vă mulţumim pentru consultarea partenerului (agent/reparator agreat) local DAAC Hermes în acest scop.

HYPERLINK-URI

Plasarea unui hyperlink spre site-ul www.daac-hermes.md necesită o autorizaţie prealabilă în scris de la DAAC Hermes. Dacă doriţi să plasaţi un hyperlink spre site-ul nostru, trebuie prin urmare să contactaţi responsabilul site-ului www.daac-hermes.md.(info@daac-hermes.md)

DAAC Hermes nu poate fi, în nici un caz, făcută responsabilă pentru punerea la dispoziţie a unor site-uri care fac obiectul unui hyperlink plecând de la site-ul www.daac-hermes.md şi nu este responsabilă, în nici un fel, de conţinutul, produsele, serviciile etc. disponibile pe aceste site-uri sau plecând de la aceste site-uri.

LIMITAREA RESPONSABILITĂŢII

Utilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu. În nici un caz, DAAC Hermes, afiliaţii săi, membrii reţelei sale, fiecare în parte sau împreună, nu vor putea fi făcuţi responsabili pentru daune directe sau indirecte şi în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conţinutul site-ului este prezentat fără nici o garanţie, de nicio natură.

Informaţiile asupra produselor, serviciilor, modelelor, caracteristicilor şi preţurilor acestora corespund unei definiţii la momentul redactării lor sau al actualizării diverselor pagini ale site-ului; ele sunt oferite numai cu titlu informativ şi deci nu sunt şi nu trebuie să fie considerate ca o ofertă contractuală a produselor şi serviciilor oferite de DAAC Hermes, de afiliaţii săi ori de membrii reţelei sale. Erori sau omiteri pot interveni.

Accesul la produsele şi serviciile prezentate pe site poate face obiectul unor restricţii. Trebuie deci să vă asiguraţi că legea ţării de unde se stabileşte conectarea vă autorizează să accesaţi site-ul nostru.

DREPT APLICABIL

Prezentele Condiţii Generale, precum şi orice litigiu în legătură cu/sau decurgând din clauzele acestor Condiţii Generale sau din accesarea / funcţionarea / disfuncţionalitatea site-ului se supun dreptului intern. Condiţiile Generale şi site-ul este elaborat în limba română și rusă. În caz de litigiu, numai instanţele din Republica Moldova vor fi considerate competente.

ACTUALIZAREA CONDIŢIILOR GENERALE

DAAC Hermes îşi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza în orice moment accesul la site, precum şi Condiţiile Generale. Aceste modificări şi actualizări sunt opozabile/aplicabile utilizatorului de îndată ce au fost postate pe site; prin urmare, utilizatorul trebuie să se raporteze în mod regulat la această rubrică pentru a verifica Condiţiile Generale în vigoare.