Achitarea serviciilor

Achitarea serviciilor:

Persoanele fizice achită la casă, în numerar sau cu cardul, după finalizarea reparaţiei.

Persoanele juridice achită în numerar sau prun virament, reieşind din factura prezentată.

Comanda individuală pentru piesele de schimb este achitată în mărime de 100% în momentul perfectării ei.

Costul lucrărilor se calculează în conformitate cu normele de timp, stabilite pentru lucrările de reparaţie de către producătorul automobilului.