Reguli

STIMAŢI CLIENŢI!

Vă suntem recunoscători pentru faptul, că aţi apelat la serviciile noastre şi ne-aţi încredinţat deservirea automobilului Dvs. Respectarea reciprocă a regulilor enumerate mai jos ne va permite să ne îndeplinim munca calitativ.

Recepţionarea automobilelor pentru deservire:

Coordonaţi cu vânzătorul-consultant, la telefon sau în antecamera autoservice-ului, ora vizitei Dvs.  

La programare, numiţi cauzele adresării, obiecţiile, reclamaţiile şi condiţiile manifestării lor.

La autoservice, recepţionarea automobilului o face vânzătorul-consultant, care întocmeşte cererea de reparaţie, indicând reclamaţiile şi obiecţiile clientului, şi preia paşaportul tehnic.

În momentul transmiterii maşinii, cererea întocmită fixează starea lui (deteriorări externe vizibile), şi echiparea (trusa medicinală, stingătorul, roata de rezervă).

Prezenţa proprietarului maşinii în secţia de reparaţii pe timpul lucrărilor este interzisă.

În cazul când este reclamată funcţionarea mecanismului mobil sau calităţile mobile ale maşinii, inginerul-recepţioner efectuează (de preferat, împreună cu clientul) o călătorie de probă, pentru a depista defecţiunile.

Actele necesare pentru recepţionarea automobilului în autoservice

Persoanele fizice: paşaportul tehnic, cererea de reparaţie, semnată de client.

 Persoanele juridice: paşaportul tehnic, procura pentru efectuarea reparaţiei (pentru facturile fiscale), semnată de reprezentantul firmei, cererea de reparaţie, actul de confirmare a plăţilor (în caz de necesitate).

Achitarea serviciilor:

Persoanele fizice achită la casă, în numerar, după finalizarea reparaţiei.

Persoanele juridice achită în numerar sau prun virament, reieşind din factura prezentată.

Comanda individuală pentru piesele de schimb este achitată în mărime de 100% în momentul perfectării ei.

Costul lucrărilor se calculează în conformitate cu normele de timp, stabilite pentru lucrările de reparaţie de către producătorul automobilului.

Eliberarea automobilului:

Eliberarea automobilului către client se efectuează numai după achitarea deplină a serviciilor de reparaţie (cu excepţia persoanelor juridice, care dispun de alte condiţii contractuale).

Reprezentantul persoanei juridice poate primi automobilul numai la prezentarea procurii sau a ştampilei.

Clientul primeşte foaia de comandă cu lista pieselor de schimb înlocuite şi a lucrărilor efectuate, precum şi factura fiscală. Vânzătorul-consultant este obligat să prezinte explicaţii privind reparaţiile efectuate şi costul acestora, precum şi privind neîndeplinirea anumitor cereri ale clientului.  

Toate piesele de schimb înlocuite sunt transmise clientului (cu excepţia reparaţiilor pe garanţie).

Condiţii de garanţie:

Automobilele noi se bucură de condiţii de garanţie, în conformitate cu contractul dintre cumpărător şi salonul auto.

Pentru lucrările plătite de client autoservice-ul oferă garanţii pe un termen de 6 luni.

Garanţia nu se extinde asupra materialelor şi detaliilor, uzate firesc în procesul de exploatare a automobilului.

În cazul utilizării pieselor de schimb, oferite de client, nu se oferă garanţii.

Garanţia nu este valabilă în cazul înlocuirii pieselor de schimb şi materialelor, ce urmează a fi înlocuite la deservirea tehnică planificată (DT de rând), pentru lucrările de diagnosticare, de reglaj sau lubrifiere.

 În conformitate cu contractul de cumpărare-vânzare a automobilului, garanţia pentru piesele de schimb, înlocuite pe garanţia oferită de producător, expiră concomitent cu garanţia pentru automobil.

Lucrările de diagnosticare, în rezultatul cărora s-a depistat lipsa de temei a reclamaţiilor privind garanţiile sau calitatea reparaţiei, urmează să fie achitate de reclamant.

Recepţionarea automobilelor conform reclamaţiilor de garanţie se efectuează în conformitate cu regulile de recepţionare a automobilelor în autoservice.

Reparaţii ale caroseriei avariate în condiţii de asigurare

Dacă aţi fost implicat într-un accident rutier, VĂ AMINTIM:

La termenul, fixat de contractul CASCO, informaţi compania de asigurare despre accident;

vizitaţi oficiile companiilor de asigurare pentru a perfecta actele necesare şi a lua o îndreptare la service-ul de dealer, care va evalua daunele;

în lipsa actelor perfectate conform cerinţelor, compania de asigurare poate limita suma compensaţiilor plătite sau chiar refuza repararea prejudiciilor (vezi contractul de asigurare).

• Coordonaţi cu vânzătorul-consultant termenul de prezentare a automobilului la autoservice. Coordonaţi evaluarea daunelor cu reprezentantul companiei de asigurări.

 • La autoservice, recepţionarea automobilului pentru evaluarea daunelor în vederea reparaţiilor caroseriei avariate, are loc în prezenţa expertului companiei de asigurări, la prezentarea  îndreptării de la compania de asigurări (acordul de a achita evaluarea daunelor), şi cererii de evaluare, semnate de proprietarul automobilului.

• În cazul când proprietarul automobilului nu dispune de o îndreptare din partea companiei de asigurări, el achită costul lucrărilor de evaluare a daunelor după cum urmează:

0,5% din costul prealabil al pieselor de schimb şi/sau a lucrărilor de reparaţie necesare;

costul lucrărilor de demontare/asamblare a automobilului în scopul evaluării defectelor.

După finalizarea evaluării defectelor, proprietarul este obligat să-şi scoată maşina de pe teritoriul autoservice-ului.  

După evaluarea daunelor, automobilul avariat poate rămâne în autoservice numai cu acordul administraţiei acestuia.

Parcarea automobilului, care nu a fost recepţionat pentru reparaţii, pe teritoriul autoservice-ului costă 50 lei/zi.

După examinarea automobilului, în termen de 2 zile lucrătoare este alcătuită lista prealabilă a pieselor de schimb necesare sau se face calcularea prealabilă a costului reparaţiei (piesele de schimb+lucrul) .

Rezultatele calculelor prealabile sunt expediate companiei de asigurări, care va lua o decizie privind reparaţia. Copia documentului este eliberată proprietarului automobilului (la cerere).

 Automobilul este recepţionat pentru reparaţii la prezentarea îndreptării de la compania de asigurări sau în baza facturii, pe care compania de asigurări a acceptat-o spre plată. Termenele de efectuare a reparaţiei sunt stabilite în funcţie de livrarea pieselor de schimb.

Reparaţia automobilului asigurat se efectuează în volumul, acceptat de compania de asigurări, adică pe post de client se află compania de asigurări.

Chestiunile discutabile, ce ţin de volumul reparaţiei, decizia de a schimba anumite agregate şi piese, deplinătatea şi termenele achitării reparaţiei, proprietarul automobilului le discută cu compania de asigurări în baza contractului de asigurare a automobilului.

Lucrările, pe care compania de asigurări nu le-a acceptat, pot fi executate concomitent cu reparaţia începută, în baza unei dispoziţii de plată, achitate de proprietarul automobilului.

Proprietarul îşi poate ridica automobilul reparat numai după achitarea deplină a lucrărilor efectuate şi a pieselor de schimb utilizate, semnarea actelor de reparaţie de către reprezentantul companiei de asigurări şi achitarea de către proprietar a lucrărilor suplimentare (după caz).

Recepţionarea automobilului pentru evaluarea daunelor şi reparaţia caroseriei fără o îndreptare a companiei de asigurări se efectuează în conformitate cu regulile de recepţionare a automobilelor în autoservice.

Clientul îşi va ridica automobilul numai după ce va achita toate serviciile acordate (cu excepţia persoanelor juridice, care se bucură de alte stipulări contractuale).

VĂ MULŢUMIM PENTRU COLABORARE.